ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 3, Αγία Παρασκευή - 15343

ΑΦΜ: 996807484 | ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΜΗ: 007407201000


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Copyright © 2023 Αιολική Μπελεχέρι Μ.Α.Ε.